28.11.2008

Flinkest i klassen i likestillingspolitikk

Arbeiderpartiet har gjennom tidene gjort en stor innsats på likestillingsfronten i Norge. De aller fleste store skritt framover når det gjelder kvinners rettigheter på arbeidsmarkedet og i samfunnet har vært frontet og gjennomført av Arbeiderpartiet. Det er kanskje derfor partiet har et så sterkt eierskap til likestillingssaken, og så gjerne vil forsvare dette eierskapet.

Også NSR er opptatt av likestilling, og det er mitt inntrykk av at de fleste andre grupperingene på Sametinget er relativt godt oppdatert og engasjert i ulike fasetter av likestillingspolitikken. Det skal vi være glade for - ingen skal ha monopol på likestillingssaken. Ikke kvinner, ikke menn, ikke noe spesielt parti eller organisasjon.

Gårsdagens debatt om Sametinget handlingsplan for likestilling dreide seg bort fra de konkrete likestillingsutfordringene i det samiske samfunnet og på Sametinget, til en veldig sametingsintern konkurranse mellom Ap og NSR om hvem som er best i klassen på likestillingsfronten, hvem som fant på noe lurt først og hvem som har ansvar for framskritt eller tilbakeslag. Den debatten kan jo Ap og NSR ha stor glede av, men den er kanskje ikke så utviklende for saksfeltet.

Sånn som jeg ser det har Ap og NSR det meste til felles når det gjelder målsetninger for likestillingspolitikk. Noen av strategiene har vel kanskje vært litt ulike. Tiden for likestillingskonsulenter er vel forlengst over, nå skal kjønnsperspektivet integreres i alle politikkfelt og ikke være et ansvar for enkeltpersoner. Sametinget skal ha fokus på arbeidet i egen organisasjon og på samfunnet utenfor. Men det er ikke bare Sametinget som skal arbeide med likestilling i det samiske samfunnet. Vi trenger de frivillige organisasjonene, og vi trenger kompetansemiljøer utenfor Sametinget.

Jeg håper Handlingsplanen for likestilling kan bidra til det siste. Da må regjeringen være villige med å styrke den institusjonen som er klar til å ta på seg dette ansvaret. Ap påstår at det bare er NSRs somling som gjør at dette ikke har skjedd for lenge siden. Barne- og familiedepartementet har stått klar med pengene lenge. Da ordner det seg vel raskt nå, når vi har en plan og alt mulig.

1 kommentar:

  1. NSR som somler? Jaja, vi sendte bare første utgave av likestillingsplanen tilbake i mai... Er vel litt lett å glemme det for noen ;)

    SvarSlett