27.11.2008

Forvaltningsfloppen?

I dag begraver vi forvaltningsreformen her på Sametinget. En litt resignert forsamling minner hverandre gjensidig om det som kunne vært, skulle blitt, ville blitt, om ikke ting hadde blitt som de ble og alle hadde gjort som de gjorde. Noen sitater fra debatten:

"Sjelden har vel så mange brukt så mye ressurser på så lite."

"At det ikke ble noe av reformen, er en ulykke for samepolititkken"

"Dette svarte ikke til forventningene."

"Vi diskuterer en sak som allerede er avsluttet."

Jaja. Liten entusiasme hverken for "reformen" eller for å debattere den. Lufta har forlengst gått ut av denne ballongen. Eller var det kanskje gårsdagens budsjettbehandling som bidrar til den labre stemningen i salen? Mer om det senere....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar