05.12.2008

Er det gull alt som glitrer?

I Kautokeino liker vi å pynte oss, det skulle vel være en kjent sak. Ei venninne av meg sa en gang at uttrykket "less is more" ikke gjelder her... Tror ikke det er helt sant: det vi iallfall kan her omkring, det er å differensiere mellom ulike anledninger. Når du har ørten riskuer (søljer) i ulike størrelser, så tar du ikke på deg de samme til alle anledninger, noen bruker du ved spesielle anledninger, slik som bryllup - andre kombinasjoner passer kanskje til møtebruk. "Dress for the occasion" passer vel kanskje bedre?

Vi har fire sølvsmier her i bygda, og har vel alle gjort en innsats for at de skal opprettholdes. Den mest naturlige gaven til ei jente eller kvinne er nettopp en risku. Da jentungen ble døpt her i vår, så fikk hun flere. Jeg bruker fortsatt konfirmasjonssølja mi av og til, selv om den er veldig 80-talls og har både gullbunn og gull-lávgastagat.

Kanskje vi har bidratt til å drive opp mineralprisene i oppgangstider? Det kan jo være verdt å tenke over i disse dager, nå når Sametinget har sagt NEI til forslaget til ny minerallov... Høye mineralpriser og ny teknologi har gitt større interesse enn noen gang for å lete etter mineraler heromkring. Sametinget setter nå foten ned for mineralvirksomhet i samiske områder. Hva er konsekvensene av dette vedtaket? Mineralnæringa har havnet i en skvis mellom sentrale myndigheter og Sametinget, og får ikke det endelige avklarte helhetlige lovverket de var forespeilet.

Hva er konsekvensene i samiske lokalsamfunn? Noen vil vel hevde at dette legger en bremse på utvikling av nye næringer. Og det kan vel være riktig - på kort sikt. Vi må likevel huske at her der det snakk om ikke-fornybare ressurser, de blir ikke borte så lenge vi ikke bruker dem. Når de er brukt, så er det takk og farvel, både til ressursene og næringsinteressene. Spørsmålet er hva de da har lagt igjen etter seg i våre samfunn? Har det blitt lokal verdiskapning, eller er det bare sporene etter naturinngrepene igjen?

Jeg mener vi må stå på kravene om et bedre rammeverk, og ikke forhaste oss med å bruke opp disse ressursene som er en del av vår arv. Vi må ha sikkerhet for at ny virksomhet ikke forhindrer våre varige næringer, og for at ressursene i nærområdene også kommer våre samfunn til gode.

Det er ikke gull alt som glitrer. Man kan bli lurt - min 80-talls sølje var av gullbelagt sølv... Nå skal jeg fjerne gullbelegget. I sølvprakt framstår den nok god som ny...

Hva skjer forresten med mineralprisene under finanskrisen? Glitrer gullet litt mindre nå?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar