04.12.2008

Voldtekt på nordisk vis

Vår ferskeste blogger, Nanna Thomassen, debuterer her med et innlegg om kjønnsbasert vold.

Det fikk meg til å huske rapporten som Amnesty International la fram tidligere i høst om oppfølging av voldekter i rettssystemene i Norden. I likestillingens høyborg blir de fleste voldtekter aldri anmeldt, og av de som faktisk blir anmeldt, så er det de aller færreste som ender med domfellelse. I Norge er det bare hver åttende voldtektsanmeldelse som ender med fellende dom.

Mangelfull politietterforskning og fordommer og myter i rettssystemet blir trukket frem som årsakene til denne begredelige statistikken.

Justisminister Storberget lover å følge opp rapporten, så det blir interessant å se om disse statistikkene blir snudd. Jeg for min del er fornøyd med at kjønnsbasert vold blir satt på dagsordenen som det menneskerettighetsspørsmålet det faktisk er.

All ros til Amnesty International for å sette menneskerettighetsbrudd i de nordiske landene på dagsorden - og for å rette fokus mot kjønnsbasert vold overalt i verden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar