29.01.2009

Nominere, spekulere, revidere, reversere...

Reparatørene kommer!

Vi har det ikke mer moro enn vi klarer å lage selv i samepolitikken! I motsetning til samiske partier og organisasjoner er veldisiplinerte og gjennomorganiserte Ap tidlig ute med nominasjonene til Sametingsvalget 2009. Det ble tanken mer dramatisk enn man kanskje hadde ventet seg...? For utenforstående kan det virke som man har nominert i ukes- og månedsvis, for det har vært uravstemninger og forslag og høringer og endelig - et nominasjonsmøte! Men se: regler som en gang ble laget for å sikre kvinnerepresentasjon i politikken (noe som fortsatt er en utfordring), er fulgt eller ikke fulgt - derom strides de lærde. Og dem er det mange av i Ap!

Det pussige er at de reglene som grundig ble refortolket for å få Jonas Gahr Støre inn på sikker plass på Oslo Aps stortingsliste, nå ikke er så smidige likevel. Man kan jo få en liten mistankle om at det ikke er kvinnerepresentasjonen som er problemet, men at ikke alle fraksjoner i alle lokalpartier er helt fornøyd med lista slik den foreligger. Da benytter man sjansen til omkamp på formaliteter, det er kjent fra mange nominasjonsprosesser... Saksbehandlingsfeil! I Karasjok Ap, der man i utgangspunktet var ganske så fornøyd, er man plutselig opptatt av samisk selvbestemmelse - og avviser Youngstorgets suverenitet. Unntatt Egil Olli, da, som erkjenner at det er partiet sentralt som bestemmer. Så da så.

Nå har jeg en liten mistanke om at dramatikken er noe overdrevet fra medias side - og jeg har vanskelig for å tro at dette "kan felle presidenten". Men det har jo en viss underholdningsverdi. Enn så lenge.

Iallfall mens vi venter på våre egne nominasjoner...

1 kommentar:

  1. Anonym2.2.09

    Artig at Aili tar opp dette. Det skal bli spennende og se hvordan Sfp vil agere fremover mht presidentkandidat. De har jo lansert Terje Tretnes som sin kandidat og at man ikke vil samarbeide med NSR hvis ikke Terje blir felles presidentkandidat.

    SvarSlett