13.01.2009

Reproduksjon...

Vi har et relativt høyt fødselsoverskudd i Norge, og høy yrkesaktivitet blant kvinner. Dette skyldes antagelig en god ordning for foreldrepenger - så framt man (mor) er i jobb - og en barnehagedekning som skulle være 100%, iallfall i hvis man tar utgangspunkt i denne regjeringens valgløfter.

Mannen min og jeg har reprodusert oss selv og vel så det. Vi har et eget lite fødselsoverskudd, som nettopp har begynt å gå. Ett-åringens selvtillit er ubegrenset, hun er verdensmester der hun stabber over stuegulvet. Hun vil helst gå barbeint - best veigrep på den måten! Tiden er kommet da hun kanskje kunne ha begynt i barnehage...

Nå skal jeg ikke lyve på meg lang tid i barnehagekø. Siden vi vet at det er lang barnehagekø her i Kautokeino, så har vi ikke stresset med å sende inn noen søknad før i forrige uke. Vi kvalifiserer likevel ikke til noen prioritet i køen. Vi håper at det ordner seg i løpet av våren, men hvis det ikke ordner seg til høsten, da er det ganske kritisk.

Full barnehagedekning har vi dessverre ikke her i Kautokeino foreløpig, selv om det påstås i denne oversikten på Kunnskapsdepartementets hjemmesider. Men nå er det ikke lenge igjen før vårt fødselsoverskudd faktisk har rett til barnehageplass - for noen dager siden trådte endringer i barnehageloven i kraft, og fra 1. august er barnehageplass en lovfestet rettighet for 1-åringer. Det betyr at noe må skje snart for å øke kapasiteten, og jeg regner med at kommunen er i ferd med å planlegge dette.

I mellomtiden blir det kontantstøtte, en ordning jeg i utgangspunktet er ganske kritisk til. Jeg ville heller ha brukt ressursene til en utvidelse av foreldrepengeordningen, fram til barnet er to år. Da ville vi hatt kapasitet til å tilby full barnehagedekning til alle barn over to år. Og med full barnehagedekning mener jeg barnehageplass til alle de barna - eller riktigere sagt - alle de foreldrene som trenger det...

Mens jeg hever kontantstøtte, og venter på barnehageplass, så er det iallfall en trygghet å vite at den barnehageplassen vi får tilbud om senest fra høsten av, kommer til å ha et tilbud forankret i samisk språk og kultur. Å gjøre dette til en rettighet for alle samiske barn blir et stort skritt framover, vi vet at barnehagen kan være en veldig effektiv arena for språklæring. Visst er det praktiske utfordringer knyttet til dette, og det kan neppe realiseres på samme måte overalt. Det må likevel være en målsetning i samisk og norsk barnehagepolitikk.

En ting til: foreldrepengeordningen er veldig bra for de foreldrene som oppfyller kravene til den. Hvis man er ung og under utdannelse, så er sannsynligheten stor for at man ikke kan nyte godt av ordningen. Derfor er det nok mange som utsetter barnefødsler til man er blitt godt voksen... Dette er kanskje ikke så gunstig i arktiske områder, siden vi samler opp miljøgifter i kroppen etter hvert som årene går... Kanskje vi egentlig skulle hatt en helt annen politikk for reproduksjon i nord?

1 kommentar:

  1. En ny reproduksjonspolitikk FØR man får barn og sånn der hadde vært bra ja.

    SvarSlett