10.02.2009

Arbeiderpartiet og selvbestemmelse

Nå har jeg fått refs fra både Arbeiderpartiets partisekretær og nestleder for å blande meg inn i saker jeg ikke har noe med og heller ikke skjønner noe om. Jaja, jeg er vel både tungnem og geskjeftig på en gang, sånn går nu dagan.

Den oppklaringen som Martin Kolberg kom med var likevel nyttig. Han var veldig tydelig på følgende: Arbeiderpartiets regelverk blir besluttet på Arbeiderpartiets landsmøte, og det må alle finne seg i å innrette seg etter, også innenfor den sametingsrelaterte virksomheten. Han uttrykte også glede over at deres samepolitiske forum i Ávjovárre valgkrets (endelig) skjønte dette, og vil arrangere en ny nominasjon. Så flott at det er avklart. Arbeiderpartiets samepolitiske program og prioriteringer må kanskje også besluttes på Arbeiderpartiets landsmøte?

En av rådsmedlem Hilde Nyvolls store kampsaker er jo løsrivelsen av NRK Sámi Radio fra statens klamme grep, med begrunnelse i behovet for samisk selvbestemmelse og FNs Urfolksdeklarasjon. Forslaget er omstridt, her på lederplass i Nordlys. NSRs tidligere leder, Silje Muotka, bemerket dette i sin landsmøtetale i oktober - og spurte om Ap hadde vurdert sin egen organisering opp mot samisk selvbestemmelse og FNs urfolksdeklarasjon...

Det spørsmålet har vel kanskje aktualisert seg igjen?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar