12.02.2009

Den nye sameretten - hurra for sørsamisk samling!

Endelig har den samiske opinionen våknet og begynt å diskutere NOU 2007:13 Den nye sameretten. Innstillingen fra Samerettsutvalget ble levert for over ett år siden, og debatten har mest konsentrert seg om hvor mange styremedlemmer Sametinget og fylkestingene skal ha i framtidige forvaltningsorganer. Ellers har engasjementet vært begrenset - også fra samiske organisasjoner og lokalsamfunn - og ikke minst fra Sametingets side. Sametinget har ikke arrangert et eneste offentlig møte, seminar eller konferanse om innstillingen. Sametingsrådet har bare deltatt på konferanser i andres regi.

Når det gjelder NSRs engasjement i saken, så finnes det på http://www.nsr.no/ . Her vil jeg i stedet bruke plass på å framheve den innsatsen som er gjort av sørsamiske institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner. Her har man gjennomført en prosess som ser ut til å sikre entydige signaler fra sørsamisk område. Dette er kjempeviktig, fordi nettopp de sørsamiske interessene kommer dårligst ut når man vurderer utvalgets forslag.

Slike tydelige signaler fra dem forslagene gjelder er veldig nyttige for oss som skal arbeide med saken framover. Høringsfristen for NOU 2007:13 går ut om noen dager (15.02.08), men dette er nok en sak vi skal høre mer om framover, iallfall langt inn i neste sametings- og stortingsperiode. I neste uke skal jeg til Hattfjelldal, og regner med å få høre mer om sørsamenes oppfatning om hvordan deres rettigheter skal sikres for framtiden.

Det gleder jeg meg til.

2 kommentarer:

  1. Nå oppdaget jeg at Nord-Trøndelag reinbeitelag ikke er med på fellesuttalelsen, men har et annet syn. Må vel sjekke den ut nærmere også...

    SvarSlett
  2. Betty Kappfjell21.2.09

    Bruk ikke tid og krefter på dem som ikke er med.vi må legge all kraft inn på å få denne fellesuttalelsen så bra som mulig."Signingsmøte på Stjørdal 4.mars på hell Hotell,Stjørdal

    SvarSlett