04.02.2009

Er samiske barn rettsløse?

Tre mediesaker på samme morgen - tre helt separate saker, som jeg bare kjenner via media - har opprørt meg og river meg ut av morgendvalen. Er samiske barn fullstendig rettsløse? Har vi skapt et samfunn der regler og lover som gjelder for barns beste - ikke gjelder for samiske barn?

I Karasjok ruller den såkalt barnevernssaken videre. Til tross for at det foreligger en rettskraftig dom om at barnet skal tilbakeføres til slekta, så har det ikke skjedd. Er det en bevisst handling for å hindre at denne dommen noen gang skal virkeliggjøres? Jo lenger barnet er borte fra familien, jo vanskeligere vil tilbakeføringen bli. Tiden går, og snart blir den en faktor som kan brukes som argument for å løfte saken igjen.

Også i Karasjok: elevene i avgangsklassen har ikke fått den undervisningen de har krav på, og foreldre mistenker skolen for å saldere budsjettet med manglende vikarer. Det viser seg at det i dagens revisjons- og rapporteringssamfunn ikke er noen rapportering på om elevene får den undervisningen de har krav på. Elevene bekymrer seg for hvordan dette vil slå ut når de skal opp til eksamen - for ikke å snakke om at undervisningen på videregående skole bygger på den undervisningen de skulle fått.

I Tysfjord: kommunen vil legge ned skolen i Musken, og foreldrene holder ungene hjemme fra skolen, fordi de ikke aksepterer løsningen med skoleskyss med båt og buss til Drag skole. Hva gjør kommunen for å løse konflikten? Jo, de truer med tvangstiltak, og vil pusse barnevernet på familiene i Musken. Virkelig konstruktivt tiltak for å bedre kommunikasjon og samarbeid. Og det smaker av gamle dagers offentlige overgrep i fornorskningens ånd. Skal de hente barna med tvang? Sette dem i forsterhjem? Hva man enn måtte mene om foreldrenes handlingsmåte, så er ikke tvangstiltak i barnas interesse.

Er samiske barn rettsløse?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar