11.02.2009

Samepolitisk historie og historieløshet

Til stor glede for oss sametingsrepresentanter så byttes innholdet i utstillingsmontrene i vandrehallen ut jevnlig. Vi får glede oss over samisk kunst og duodji, ofte innkjøpt over Sametingets innkjøpsordning for kunst og duodji. Andre ganger har vi mer tematiserte utstillinger.

Nå i forbindelse med februarmøtene, så markeres Alta-Kautokeino-saken, og den samepolitiske mobiliseringen som fikk historiske konsekvenser. Det aktualiserer NSRs landsmøtevedtak, og vårt forslag på Sametinget, om å etablere et dokumentasjonssenter for denne kampen, i Máze.

Behovet for dokumentasjon og formidling av historien som ledet fram til opprettelsen av Samerettsutvalget - og senere etableringen av Sametinget - er veldig stort.

Kjennskapen til disse viktige historiske hendelsene og prosessene er ikke allmennkunnskap i Norge. Heller ikke blant regjeringsmedlemmene. Det viser seg når Aps nestleder Helga Pedersen gir Arbeiderpartiet æren for all samepolitisk utvikling i dette landet. Tidligere Sametingspresident - og NSR-leder under Alta-aksjonen - Ole Henrik Magga - kaller henne historieløs, og viser til både de enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort en innsats gjennom tidene. Magga påpeker at Finnmarkslov-saken faktisk ble fremmet av en borgerlig regjering. Også en annen av de store samepolitiske nyvinningene kom i stand under Bondevik II-regjeringen - nemlig konsultasjonsavtalen. Den ble skrevet under av tidligere sameminister Erna Solberg og tidligere sametingspresident Sven-Roald Nystø i mai 2005.

Nei, oppgrader de nasjonale læreplanene i historie, og gi lærere - og sentrale politikere et etterutdanningskurs i samisk historie. Og la oss etablere et dokumentasjonssenter slik at kunnskap dïsse historiske hendelsene kan samles og formidles på en god måte til både samer og andre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar