31.03.2009

Fisk og samer

Kystfiskeutvalgets forslag har fått mange lovord i samepolitiske kretser, og fikk enstemmig oppslutning i Sametinget. Ære være utvalgsmedlemmene, og først og fremst Carsten Smith, som maktet å samle utvalget omkring ganske drastiske skritt for å reetablere samiske fiskerirettigheter. Jeg hadde den store glede å bidra til at dette utvalget fikk den riktige ledelsen, en ganske god sammensetning og et mandat vi kunne leve med. Det var noen viktige punkter vi ikke fikk inn i mandatet, men det har vi fulgt opp både i NSRs høringsuttalelse fra landsmøtet i høst og i Sametingets vedtak.

Derfor syns jeg det blir historieløst når det hevdes at samepolitikere er fraværende når det gjelder fiskeripolitikk. Vi får likevel svelge det så lenge det er tillit til Carsten Smith. Lurer litt på hvor de samiske fiskerne blir av når Fiskarlaget kan være så entydig negative til Kystfiskeutvalgets forslag? For at Fiskarlaget er en viktig premissleverandør når det gjelder fiskeripolitikken er det vel ingen som er uenig i. De har langt større innflytelse enn samepolitikere når det gjelder utforming av fiskeripolitikk. Og i Fiskarlaget er alle enige om at Kystfiskeutvalgets forslag er tull og tøys! Eller? Hørte ikke?

De sakene vi jobbet med på Sametinget i min presidentperiode foruten Kystfiskeutvalget var Havressursloven, strukturmeldinga og rekrutteringstiltak. Etter det har det kanskje vært stille fra Sametinget? Syns at jeg har hørt noe om sjølaksefiske, men der tabbet Sametinget seg litt ut ved først å godta konsesjonskrav. Er det fordi vi har fiskerminister fra Ap at det er så stille? Kanskje alt ordnes inne på kontoret. I så fall gleder jeg meg til at Kystfiskeutvalgets forslag plutselig presenteres som udiskutabelt! Før valget! Det var det Aps sametingsgruppe gikk til valg på sist - fiskerirettigheter. Men det er kanskje for mye å håpe på?

3 kommentarer:

 1. Harry Johansen31.3.09

  Er jo bra at sametinget har arbeidet med å få frem kystfiskeutvalget sin instillingen. Ære være dem for det. Nu er det et halvt år igjen til valget, og kystfikeutvalget sin instilling ligger fremdeles oppe i skyene, og det risikoen ligger derhen at den forblir der oppe.
  Carsten Smith har blitt hårdt angrepet av regjeringsadvokaten, som kaller forslaget for usannheter, og det å dra dette for langt.
  Problemet ligger derhen at de som velger våre Samtingspolitikere, ikke ser så mye på det Sametinget gjør bak dørene, men hva dette innebærer i demmes hverdag, og som en rimelig oppdatert person, så ser det ut for meg at Carsten Smith måtte tåle denne støyten alene, uten noe som helst støtte fra Sametinget.
  Når det gjelder de samsiek fiskerne og Norges fiskarlag, så ble vel de fleste samiske fiskere borte i fra Norges fiskarlag allerede tidlig på 90 tallet, og om det er noen igjen, så blir dem vel overkjørt av en av de mektigste næringsorganisasjoner i Norge, så det å angripe de samsike fiskerne i denne saken er temmilig kraftig bomskudd.
  Folk er frustrert, og man ser at den siste rest av den sjøsamiske kulturen henger i en tynn tråd. Hva skjer om kystfiske utvalget blir lagt i en skuff. Hva skjer om det blir konsesjonsfiske etter laks i fjordene. Tørr ikke engang å tenke på konsekvensene.
  Samepolikerne må ut så at også dem synes i de samiske fiskernes hverdag

  SvarSlett
 2. Jon Egil Nilsen31.3.09

  Den godeste Carsten Smith sa noe viktig i et tv intervju nå nylig. " Den norske stat kan komme til å stå ansvarlig dersom den lar den sjøsamiske kulturen gå til grunne, på feil rettsgrunnlag" Godt sagt, og det viser med all tydelighet alvoret.

  Sametinget og samiske fiskere bør ikke settes opp hverandre og kritisere for mye hverken den ene eller andre veien. Det kommer vi alle til å tape på. Samtidig ser jeg frustasjonen og oppgittheten blandt sjøsamene. Det er lett i en slik situasjon å rette denne frustasjonen nettop mot sin støttespiller. Sametinget har gjort mange forsøk, gjennom mange år, og man kan si, uten å lykkes nevneverdig. Grunnen er etter min mening meget sterke motkrefter, og en uvilje fra myndighetenes side.

  SvarSlett
 3. Dere har begge rett på sett og vis. Det kan godt være at Sametinget bruker så mye krefter på å jobbe i det stille, uten at det synes før resultatene kanskje kommer etter ti år... Men man kan ikke bare jobbe gjennom media, for folk forventer resultater, ikke bare uttalelser. Det må være en balanse - for Sametinget trenger støtte blant folk for det politiske arbeidet som skal gjøres. Det viktige er at vi backer hverandre opp, fordi vi er våre beste allierte, de samiske fiskerne og samepolitikerne.

  Det kan hende dette er en dårlig valgkampsak for mange partier, fordi partiene er splittet i synet på Kystfiskeutvalget. Men for NSR er det ikke sånn, og vi skal derfor være tydelige og synlige.

  SvarSlett