26.03.2009

Nesten i mål med nominasjonene!

Så langt har NSR gjennomført nominasjonene i fem valgkretser. Mer om disse her. I dag gjennomfører vi de to siste nominasjonsmøtene, i min egen valgkrets Ávjovárre, og i Valgkrets 4. Gáisi. Jeg er godt fornøyd med nominasjonene så langt. Det ser ut til at min bekymring om gjenvalgsprosenten blant våre kvinnelige representanter ikke slår til. NSR-damene fortsetter løpet - og vi har solide kandidater på herresiden, også.

Samtidig har vi gode sjanser for å få inn noen nye representanter som kan ha mye å bidra med i arbeidet på Sametinget. På andre- og tredjeplassene har vi lovende kandidater, som ikke har fått prøvde seg far Sametingets talerstol ennå - men som vi med godt arbeid kan få med oss inn på tinget.

Nå sitter jeg bøyd over medlemslister og manntallsregister, og studerer tallene fra 2005-valget. Den nye valgordningen gjør det ikke mulig for alle bygder og grender å bli representert. I vår krets kan vi ha maks 18 navn på lista, og da blir det trangt - ikke bare på toppen. Vi må tenke på en annen måte - og av og til er ikke det så greitt. Det er også utfordrende at Sametinget utfra representant- og varalista oppnevner eller foreslår til andre organer - slik som rovviltnemndene og helseforetakene. Da skal man helst ha folk på listene som har interesse for denne typen arbeid, noen som har noe å bidra med.

Ære være alle NSR-erne som har tatt på seg ansvar gjennom valgarbeidet! Og da tenker jeg ikke bare på de som sier ja til å stå på listene. I valgstyrene rundt omkring strever de for å få disse kabalene til å gå opp, og står på for å engasjere andre i valgarbeidet. Hurra for bakkemannskapet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar