02.04.2009

Boazu - all around the world!

Men enkelte politikere kappes om å angripe reindriftas uforholdsmessige store makt ( makt til å stenge skuterløyper, makt til å komme med innsigelser i plansaker, makt til å bli ekspropiert bort fra flytteveier og beiteområder), så feirer den internasjonale reindrifta seg selv sammen med politikere, forskere og adminstratorer i Guovdageaidnu. Her arrangeres den 4. internasjonale reindriftskongressen, med deltakere fra alle deler av de sirkumpolare området - og til og med fra Kina og Iran... Visste dere at det drives reindrift i Skottland, forresten?

Et fantastisk arrangement! For meg som vokste opp mens Russland lå bak jernteppet, så er det virkelig en opplevelse å lære mer om alle folkeslagene, språkene og kulturene som har overlevd gjennom Sovjetstyret - men som nå trues av klimaendringer og industrialisering av nordområdene.

For det er til tider dystre framtidsperspektiver som legges fram. ICR, International Centre for Reindeer Husbandry la tirsdag fram en rapport om konsekvensene av framtidig petroleumsutvikling i Barentsregionen. Rapporten sier at i 2030 kan 80% av sommerbeitearealene i Barentsregionen være borte. Rapporten er også en liten "reality check" når det gjelder den store makta reindrifta påstås å ha. Det viser seg at det er marginalt i hvilken grad reindriftas innsigelser mot inngrep i beiteland fører fram (12% på arealplan nivå, og bare 7% i enkeltsaker) - og ofte er problemet at man overhodet ikke blir informert om inngrep.

Skulle gjerne linket til rapporten og til mer informasjon om kongressen - men denne linken får jeg ikke til å fungere: www.reindeerportal.org. Kanskje alt oppstyret omkring kongressen har gjort at hjemmesiden kollapset? Håper siden er oppegående snart, så flere får tilgang til denne informative og godt illustrerte (politikervennlige?) rapporten. I mellomtiden skal jeg ta meg en tur på kongress!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar