18.05.2009

Holder kroppsspråk i Helse-Norge?

En ny historie fra den samiske virkeligheten opprører - denne gangen er det en slagpasient som møter problemer på Kirkenes sykehus. Avdelingen hun er innlagt på har ikke samisktalende personale. Det har vel de færreste sykehusavdelinger i Nord-Norge, selv ikke de som daglig mottar samiske pasienter. Dette skal i teorien løses med tolk, men tolketilbudet er bare i varierende grad tilgjengelig når pasientene trenger det. Og vet pasientene egentlig om at et slikt tilbud finnes? Noen steder. Noen ganger. Jeg har hørt mange eksempler på at det kan være vanskelig å få tak i tolk også når det gjelder planlagte konsultasjoner innenfor kontortid på Hammerfest sykehus.

Det er for galt at tolketilbudet er så dårlig, men det er også veldig rart at ikke oppegående fagfolk spør seg om fornuften og verdien i å gjennomføre forståelsestester på norsk overfor samisktalende pasienter? Jeg håper heller ikke denne avdelingslederen virkelig mener at kroppsspråk og billedbøker er nok for å få en god kommunikasjon med pasientene. Da er det bare hakket bedre enn det dyrlegen tilbyr, for å bruke et bilde Ole Mathis Hetta fra Sosial- og helsedirektoratet har brukt tidligere. Husk at det er de helt unge, de eldste og de mest sårbare som har det største behovet for et tilbud som ivaretar språk- og kulturtilhørighet.

Detter er ikke nye problemstillinger, og NSR og Sametinget har arbeidet for å få samiske pasienters behov synliggjort i helseforetakenes oppdragsdokumenter, for å få samisk representasjon i Helseforetakenes styre, for å få samisk kultuforståelse inn i de helsefaglige grunnutdannelsene, for å få egne finansieringsordninger for utviklingsprosjekter innenfor helse- og sosialfag, for erfaringsspredning av vellykkede tiltak, for at eldre skal få et mattilbud slik de er vant til hjemmefra. Det er bare det at Helse-Norge om mulig er ennå mer komplekst enn Utdannings-Norge, og et hav av arbeid gjenstår. Her er noen av tiltakene prioritert av Sametingets tilskuddstyre.

Har dere slike opplevelser med egne barn eller eldre slektninger? Del dem med oss, slik at vi kan bruke dem til å gjøre tilbudet bedre!

Har dere forslag til tiltak dere syns Sametinget må ta fatt på? Si i fra!

3 kommentarer:

 1. Anonym18.5.09

  Da 2 åringen vår skulle innlegges for operasjon på Hammerfest sykehus tidligere i år, så opplevde også vi at det ikke var mulig å få tak i tolk. Vi møtte også holdninger som var skremmende - personalet ga tydelige signaler om at vi var vanskelige som krevde tolk. Den ene legen undret seg tilogmed over om vi virkelig var samiske? Jeg har jo lyst hår, og han hadde aldri hørt om lyse samer før... Etter mye ekstra ventetid, ga vi opp og fungerte selv som tolker for guttungen.

  Frustrasjonen ble ekstra stor da vi oppdaget at det faktsik var en samisktalende sykepleier på jobb på avdelinga, men som hadde ansvar for noen andre pasienter... Det forteller vel alt om hvor seriøst Hammerfest sykehus tar språkutfordringene...

  Áile Jávo

  SvarSlett
 2. Våre representanter i Helse-foretakenes styrer forteller at slike eksempler ikke når fram til dem, og det blir vanskelig for dem å dokumentere at tolketilbudet ikke fungerer for dem som trenger det. Det kan heller ikke være slik at det blir enkeltpasienters ansvar å være "vanskelige" og bruke klageretten, for at systemet skal blir bedre for andre som kommer senere. Vi må ha et system som fanger opp slike avvik, uten at vi legger ansvaret på enkeltpasienter og deres pårørende!

  SvarSlett
 3. Kirkenes Sykehus klarer jo ikke å ivareta sine norskspråklige pasienter, så jeg kan jo bare forestille meg hvordan det må være når man i tillegg har utfordringer i forhold til samisk språk.

  SvarSlett