27.05.2009

Vekker om Barnekonvensjonen

Sitter på seminar om FNs barnekonvensjonen og har nettopp hørt på Redd Barnas innlegg. For meg som politiker er det naturlig å tenke på Barnekonvensjonen som et politisk verktøy som kan brukes for å sikre samiske barns rettigheter - slik som til språkopplæring, medietilbud, helsetjenester som er tilpasset samiske barns behov. Dette er viktig, og det er riktig at konvensjonen - som faktisk har forrang foran norsk lov - kan brukes som et politisk verktøy.

Men konvensjonen er også en kraftig påminnelse til meg som mor, som medmenneske,som politiker om at samiske barn også er utsatt for vold og overgrep. Akkurat som norske barn, og barn i andre land og verdensdeler, må samiske barn beskyttes mot dette. Barnekonvensjonen er ikke bare et verktøy som vi samepolitikere kan bruke overfor norske myndigheter - men også en konvensjon som forplikter OSS SELV til å bry oss om hvordan barn i våre nærmiljøer har det. Den forplikter oss til å høre barnas stemme om hvordan de har det, og ta det på alvor.

Dermed ga jeg meg selv en hjemmelekse: hva kan vi gjøre selv for å sikre at barnekonvensjonen gjelder også for samiske barn? Hva mener du?

Samtidig minner jeg om noe vi har gjort: Sametinget bevilget i sin tid penger til den samiske mannsforeninga Dievddut for å lage et hefte om seksuelle overgrep. Dette ble en bok, som nå er utgitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar