18.06.2009

Avisbud med feil farge

I går kunne Altaposten melde at to abonnenter hadde sagt opp avisa etter at en mann med afrikansk opprinnelse ble observert under opplæring som avisbud. Et annet avisbud, en innvandrer, kunne fortelle at han har opplevd utrivelige episoder "men 70% av kundene er greie".

Hverdagsrasisme har tidligere vært tema i Altaposten, etter trusselepisoder i ungdomsmiljøet. Da sto også samer fram og fortalte at de kunne oppleve det som belastende å være same i Alta. Altaposten skal ha ros for å ta opp slike ubehagelige tema. Samtidig vet vi at avissidene i Finnmarksavisene noen ganger går over alle støvleskaft med desinformasjon og angrep på samer og/eller reindrift. Dette er medias rolle på godt og ondt. Noen ganger er jeg glad for at ungene mine foreløpig bare leser tegneseriene i avisene. Jeg gruer meg litt til den dagen jeg må forklare og forsvare all den undertykkingen samene, Sametinget og reindrifta driver med... I vinter ble jeg kontaktet av en mor i reindrifta. Hun kunne fortelle at hennes nesten voksne barn opplevde det som veldig belastende, og det gikk på motivasjonen løs når det gjaldt å etablere seg i reindrifta.

Den tøffe debatten setter noen merkelapper på oss samer, som blir til sannhet bare de gjentas ofte nok. Mange vil nok mene at dette ikke har noe med hverdagsrasisme å gjøre. Kanskje ikke. Men det synliggjør noen holdninger og fordommer som finner sine paralleller i tidligere tiders syn på samer som "mangelfulle" på mange måter. Å si opp avisa fordi avisbudet har feil farge - det er et mye tydeligere uttrykk for hverdagsrasismen. Det er lett å sette fingeren på, og de aller fleste av oss vil klart ta avstand fra det. Dermed er det lettere å snakke om det også. Det finnes hverdagsrasister. Herved er det bevist.

Men har debatten om samesak noe med holdninger og fordommer å gjøre? Eller er det bare opplyst samfunnsdebatt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar