27.10.2009

Alternative karrierer

Jeg registrerer stor debatt om Bjarne-Håkon Hanssens direkterute fra toppen i norsk politikk, og rett inn i kommunikasjonsbransjens varme favn. Denne overgangen har så store etiske slagsider at jeg ikke gidder å argumentere mot det en gang. Han burde vite bedre. Men dette har da skjedd før?

Nå hender det jo - spesielt i det siste - at jeg får spørsmål om hva jeg skal gjøre nå? Slike spørsmål kommer gjerne fra mennesker som ikke helt forstår hvor spennende livet som opposisjonpolitiker kan være... Ikke alltid like spennende som livet som posisjonspolitiker, riktignok. Men det har sine sider! Uansett: alle folkevalgte har et ansvar overfor sine egne velgere, og overfor det organet de deltar i. Uavhengig av hvor de sitter ved bordet.

Tanken har likevel slått meg: hva kunne jeg eventuelt bruke mine erfaringer til? Ingen kommunikasjonsbyråer har forsøkt å rekruttere meg - ennå jeg syns jeg har opplevd mange mediestormer! Det kan jo kanskje tyde på at samepolitikken sees på som smal - og at en samepolitikers erfaringer ikke er relevante? Eller at en samepolitiker ikke opparbeider seg det attraktive nettverket en rikspolitiker får? Og det er sikkert riktig. Det finnes foreløpig ikke noe samisk kommunikasjonsbyrå der erfaringene mine ville være relevante, og nettverket mitt brennaktuelt. Kanskje jeg må starte et selv?

Keski Communication? Guovdageainnu Gulahallan? Sámi Public Relations? Det kunne kanskje vært noe? Kanskje jeg kunne fått etableringsstipend fra Sametinget, til og med. Jeg kjenner jo folk og systemet... Men hvem skulle kjøpt tjenestene mine? Samepolitikere? Selskaper som vil lobbe Sametinget?

Kanskje ikke helt det store markedet, nei. Jeg får bli i denne bransjen noen år til, tenker jeg! Til tross for at jeg stadig får konstruktive karriereråd fra norske politikere. Hvis det er flere som har karrieretips til politikere det ikke er bruk for, så tar jeg i mot dem med (ganske) behersket interesse...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar