07.10.2009

Sjølaksen inn under Sametinget?

Dette foreslår sjølaksefiskere i Øst-Finnmark etter forgjeves å ha arbeidet for å få gehør hos dem som forvalter sjølaksefisket i dag, Direktoratet for Naturforvaltning. Det kan virke som om DN lenge har prøvd å desimere det tradisjonelle sjølaksefisket som har vært en viktig del av ressursgrunnlaget for sjøsamene gjennom historien. Bl.a. har man foreslått en konsesjonsordning for å begrense og regulere fisket.

Jeg er glad for at sjølaksefiskerne ser Sametinget som en alliert, men er svært bekymret for framtiden til sjølaksefisket - spesielt når vi hører at storebror Russland ønsker stans i all sjølaksefiske. Hva blir igjen av forsvaret for denne kombinasjonsnæringen, når utgangspunktet for norsk fiskeripolitikk nå har blitt at det ikke finnes særskilte rettigheter for sjøsamer og andre kystbeboere? Hvordan skal Norge da makte å forsvare dette fisket?

Kanskje man egentlig ikke har noe ønske om det...

1 kommentar:

  1. Anonym7.10.09

    Og hva mener du om forslaget? Om at Sametinget skal forvalte sjølaksefisket?

    SvarSlett