17.12.2009

Stikker fingeren i jorda...

Eller hadde kanskje gjort det hadde det ikke vært for tela...

I dag blogger jeg fra kommunestyremøte, som jeg møter på som siste vara for SáB /SfP(Samefolkets parti). Kanskje får jeg påtale hos ordføreren for å være aktiv på sosiale media under møtet - har hørt om noe sånt fra kommunestyret i Alta... Syns det er både nyttig og relevant å bruke sosiale media i politikken, noen ganger iallfall.

Har iallefall fått masse bloggeinspirasjon i løpet av møtet så langt. Kommunepolitikken er så mye mer "hands-on" enn det vi gjør på Sametinget. Møtet i dag dreier seg om hva vi skal betale i vannavgift, om det er rimelig at enslige i eneboliger betaler like mye som familier i enebolig f.eks. Møtet i dag dreier seg om vi skal prioritere varme skolebygg eller oppvarmet kunstgressbane. Det dreier seg om skjenkebevilgninger og alkoholpolitikk. Brennbare saker!

På Sametinget har vi ofte sterke meninger om det tilbudet kommunene skal gi til samiske innbyggere og brukere. Dette er sjelden diskusjonstema på kommunestyremøte i Kautokeino, hvor alle tilbud i prinsippet skal være samiske tilbud... I mange andre kommuner der det bor samer, er samene i mindretall. Hvor sannsynlig er det da at de samiske brukernes behov blir prioritert i stramme kommunebudsjetter? Veien til dette går gjennom rettigheter, rettsliggjøring, lovfesting...

Uansett: vi behandler nå kommunebudsjettet for 2010, og økonomiplanen 2010-2013. Noen vanskelige prioriteringer blir gjort. Nå blir heldigvis renovering av skolebyggene prioritert framfor andre gode formål. Vi stikker med andre ord fingeren i jorda - eller prøver i hvertfall...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar