25.01.2010

Stikkord: dialog!

I år som i fjor deltar jeg på Arctic Frontiers, en internasjonal konferanse om nordområdene som arrangeres årlig i Tromsø. Begynner å bli sånn passe kjent med opplegget, og noterer meg endringene fra år til år. Spesielt av året er at de aller fleste innlederne føler behov for å vektlegge behovet for dialog med urfolk. Før lunsj ble jeg riktig oppløftet av innledningene til USAs ambassadør og statssekretæren fra Russland. Nå har også EUs ambassadør med erklært EUs uttrykkelige vilje til å være i dialog med urfolk og urfolkssamfunn, og spesielt europeiske urfolk.

Så ble jeg litt svett. I denne salen registrerer jeg sånn omtrent fem koftekledde blant mange grådresser. Jeg vet at det er minst like mange samer uten kofte, så da er vi kanskje opp i ti blant flere hundre. Hmm... Hvordan skal vi rekke over alle de som vil drive dialog med oss? Vet at det finnes urfolk også utenfor denne salen, men her er det veldig tydelig at urfolk som regel også innebærer en minoritetssituasjon... Vår egen kapasitet - og kompetanse på f.eks. energipolitikk kommer til å være den største begrensingen på muligheten til å influere på de beslutningene som vil ha konsekvenser for vår framtid. Hjelp!

Da ble det nesten litt befriende at Kinas ambassadør hittil har vært den eneste som ikke har understreket betydningen av dialog med urfolk... Kina trenger vi altså ikke stresse med. Puh! Det er kanskje litt bekymringsverdig at han virket helt uforstående når det ble stilt spørsmål om hvordan Kina med sin ønskede observatørstatus i Arktisk råd vil "contribute to the cooperation with Indigenous Peoples". Det kunne kanskje virke som om begrepet "Indigenous Peoples" var helt ukjent for ham.

På den måten var det rene ord for pengene fra Kina. Den samiske paranoiaen sier meg nemlig at talene vi i dag har hørt fra flere stater om viktigheten av dialog med urfolk bærer preg av festtaler og ikke er forankret i virkeligheten. Med Kina vet vi i det minste hva vi får. Dialog er det ikke....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar