25.01.2010

Våre egne polarhelter

Den første som nevnte den norske polarhelten Nansen på Arctic Frontiers i går var faktisk en urfolksrepresentant, nemlig lederen av Raipon. Han fikk øyeblikkelig respons fra polarforskerhold. Norges stolte polarforskningshistorie ble ytterligere markert når UD tok ordet på slutten av dagen. Statssekretær Erik Lahnstein trakk fram Nansens kryssing av Grønlandsisen, men var ikke helt sikker på om Nansen greidde dette helt alene... Vi som er mer enn normalt opptatt av samisk historie vet jo godt at Samuel Balto og Ole Ravna var med Nansen over isen. I grunnen er vi ganske sikre på at de slepte med seg den stakkars dážaen, mens de bannet over hva som egentlig var vitsen med ekspedisjonen?

Nesten samtidig som Nansen ble tema på konferansen leser jeg på nett at forlaget ČálliidLágádusonsdag vil markere våre egne polarhelter, samene som etter oppfordringer fra amerikanske myndigheter dro til Alaska på slutten av 1800-tallet for å lære inuittene å drive tamreindrift. Før jul utga forlaget en bok som inneholdt brev fra Alaska-farerne, som ble publisert i den samiske avisa Nuorttanáste.

Jeg leste boka i romjula, og det var fornøyelig lesning, ikke minst fordi oldefaren min, Rihtta-Issát, Isaac J. Hætta, var en av dem som oppholdt seg i mange tiår i Alaska. Jeg husker fortellingene jeg hørte som barn om denne oldefaren vår som hadde vært gullgraver i Alaska. Jeg skjønte ikke da hvilken utrolig historie dette var, om de mange familiene som brøt opp fra alt det de kjente, og dro over Atlanteren med alt det de eide, inkludert rein... Noen kom tilbake etter at myndighetene i Alaska gjorde vanskeligere for samer å drive reindrift i Alaska, men mange ble der for alltid, og har etterkommere som fortsatt oppfatter seg som samer, og holder kontakten med sine slektninger i Sápmi.

En annen av Alaska-farerne var faktisk Samuel Balto, vår egen polarhelt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar