18.02.2010

Den første grønlender?

Surfer litt på nettet mens kaffen traktes en morgentime på kontoret. Som vanlig har jeg øynene åpne for alle nyheter med smak av urfolk eller kvinnesak. Og hva finner jeg på Dagbladets sider? Jo, Magasinet opplyser om at de første grønlenderne hverken var inuitter eller indiandere. Hmm...

Min urfolks ryggmargsrefleks er å være kritisk til genforskning. Den samiske paranoiaen begynner med en gang å røre på seg. Hva er målsetningen ved denne forskningen? Er man ute etter å svekke rettighetene til de som faktisk bor på Kalaallit Nunaat i dag? Er dette en konspirasjon for å bevise at noen andre har mer rett til undergrunnsressursene som blir tilgjengelige når innlandsisen trekker seg tilbake på Grønland, eller til de framtidige åpne havområdene rundt Arktis?

Så ser jeg på "bildet" de presenterer av mannen de kaller Inuk (menneske?). Han ser ut som klisjeen av et urfolkseksemplar. Nå er han så gammel at forskere sannsynligvis ville si oss at urfolksstatusen ikke var aktuell på dette tidspunktet, men ikke engang Carl August Fleischer ville giddet å påstå noen annet enn at dette var en ekte "uran". Og uansett: ikke noen forsker eller politiker ville greie å selge inn budskapet om at denne mannen var dansk! Puh! Grønlendernes rettigheter foreløpig trygge!

Men vent nå litt? Jeg leser artikkelen litt nøyere. Og da ser jeg det som avslører dette som en ondsinnet konspirasjon for å undergrave inuitters og samers og alle andre urfolks rettigheter: Nyheten om denne banebrytende forskningen blir presentert på - ja du leser riktig - ZOOLOGISK MUSEUM i København!

Herrefolket avslører seg selv!

3 kommentarer:

  1. Dál Áili gal geardduha buot daid ovdagáttuid mat olbmuin leat dutkama hárrái ja searvá daidda njálbmeságaide maid dáččat gullojit beakkuheame álo go dákkár dieđut bohtet ovdan. Mii diehtit ahte Sápmái bohte vuosttaš olbmot guovtti váldoguovllus, oarjin-lullin ja nuortan-lullin, iige dát mainnage lágiin váikkut sápmelaččaid politihkalaš stáhtusii eamiálbmogin Norggas, Ruoŧas ja Suomas. Seamma unnán dát diehtu váikkuha inuihtaid politihkalaš stáhtusiin Ruonáeatnamis dahje gos beare sin árbevirolaš guovlluin.

    SvarSlett
  2. Pekka, mun gal geavahan muhtomin ironija reaidun go čálán dákkár áššiid birra. Berre leat lohpi leaikkastallat maiddái min iežámet ovdagáttuiguin. Lea goitge nu ahte dákkár dutkan dađii bahábut lea geavahuvvon ja boahtá geavahuvvot dálá politihkkalaš digaštallamis. Muhto duohta dus, dan mii eat berre ja eat dárbbaš dohkkehit.

    SvarSlett
  3. Gal jo ledjen čalmmeheapme go in vuohttán dan ironiija. Go lean hárjánan gullat dákkár ovdagáttuid de viivvuheamit navden du sáhkavuoru maid dakkárin. Dego dajat, dákkár dieđut geavahuvvojit politihkalaš digáštallamiin, muhto dalle gažaldat ipmirmeahttunvuođas ja diehtemeahttunvuođas, ja daid galggašii oažžut njuolgat. Dánsullasaš dieđut ja dutkanbohtosat šaddet ain lasi ja olu eambbo boahtteáiggis, ja danin daidda galgá čujuhit rievttes dulkonvuogi. Du ironiija lea várra vuosttaš lávki, muhto nuppi lávkki maid galgá váldit.

    SvarSlett