19.02.2010

Er selen vegetarianer?

Noen ganger er det veldig langt fra forskernes og fagbyråkratenes skrivebord til hverdagen i de samiske primærnæringene. Det opplevde vi denne uka, da reineiere på Saltfjellet, som har mistet over 100 rein denne vinteren på grunn av togpåkjørsler, ble møtt med følgende uttalelser fra Mattilsynet: "Dere har jo ikke beiterett på jernbanelinja." Så da så. Dermed er dette reinens og reineiernes eget problem, som bare kan løses gjennom sanksjoner mot reineierne. Jeg lurer på om ikke Mattilsynet også skal forklare reinen i Finnmark at den ikke har beiterett på riksvei 92 eller 93? Det virker ikke som om den skjønner det helt av seg sjøl...

Et annet eksempel er selbestanden. Lokale fiskere hevder at selen spiser og skremmer fisk, mens noen forskere og fagbyråkrater ikke er enige at dette har konsekvenser for f.eks. laksebestanden. Selen spiser harr og ikke laks, sier de. Hmm... (Her kan jeg tenke meg at mange ihuga laksefiskere spør seg om dette er troverdig - hvem i alle dager spiser harr når det er laks å få?)

Debatten om forvaltningen av selen fortsetter på Stortinget, der Høyre og Sametinget faktisk viser seg å være enige. Her ser man at politikere og "folk flest" slår sine pjalter sammen mot fagarrogansen. Jeg vet ikke hva selen spiser. (Vittige sjeler i Tana har spurt seg om den kanskje handler på Rema?) Men jeg vet at jernbanelinja er lang og at det ikke nytter å si til reinen at den ikke har beiterett der, iallfall ikke når værforhold og rovdyr også er inne i bildet. Derfor konstaterer jeg ikke likhet med Høyre og Sametinget at selen neppe er vegetarianer, men et rovdyr, og at vi trenger en nye rovdyrpolitikk både til lands og til vanns.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar