23.02.2010

Trusler om tvangsekteskap...

Arbeiderpartiets Helga Pedersen rasler med sablene, og vil at Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og Høgskolen i Finnmark skal finne hverandre - og hvis de ikke gjør det frivillig, så vil regjeringen slå dem sammen med tvang. Et rent direktiv, med andre ord, og ikke fra Forskningsministeren eller fra Kunnskapsministeren, men fra nestlederen i Arbeiderpartiet.

Som tidligere ansatt på Samisk høgskole så kjenner jeg godt til høgskolens historie og kamp for selvstendighet når det gjelder muligheten til å bygge akademisk kompetanse som det samiske samfunnet trenger, og som tar utgangspunkt i samisk kultur og tradisjoner. I tillegg har det gjenom 20 år blitt lagt adskillige menneskelige og faglige ressurser i å kunne tilby høyere utdanning på samisk.

Samisk høgskole er mye mer enn en regional høgskole for Finnmark. Samisk høgskole rekrutterer både studenter og fagansatte fra både norsk, finsk, svensk og russisk side. Samisk høgskole har et ansvar for høyere utdanning og forksning på samisk. Samisk høgskole skal i følge Sametingets egne vedtak, og vedtak i Samisk Parlamentarisk råd og på Samekonferansen utvikles til et samisk universitet. Hva er da fordelene ved å bli et underbruk at Høgskolen i Finnmark? Det kan hende det styrker Høgskolen i Finnmark, men det styrker ikke samisk høyere utdanning.

Etableringen og utviklingen av Samisk høgskole har vært et blodslit for mange, men det har vært et meningsfylt arbeid fordi vi har utviklet en egen samisk kunnskapsinstitusjon, der det undervises og forskes på samisk. Samisk høgskole er ennå ikke blitt helt det vi ønsker - et allsamisk universitet - men veien dit går ikke gjennom en tvangssammenslåing med Høgskolen i Finnmark. Det vil bare forsterke de utfordringene høgskolen allerede har med et bredt allsamisk fokus - også språklig.

Jeg håper Sametinget raskt avviser dette forslaget fra Helga Pedersen, slik at vi kan utvikle samisk høyere utdanning i tråd med høgskolens strategier, og de som Sametinget, Samisk Parlamentarisk råd og Samekonferansen har for utvikling av samisk høyere utdanning og forskning.

3 kommentarer:

  1. Dette er reint ut deprimerende, og Helga igjen på tapeten. En felles nordisk aksjon for Sámi allaskuvla?

    SvarSlett
  2. Vi har styremøte i Samisk Parlamentarisk Råd i neste uke, og jeg håper SPR ser at vi nå må slå ring om Sámi allaskuvla!

    SvarSlett
  3. Livččii bures muhtin oasit sámegillii maid! :)

    SvarSlett