22.06.2010

Å gå til legen

For tiden er jeg litt mer enn gjennomsnittlig opptatt av hvordan helsevesenet fungerer. Det tar litt tid å administrere min egen helse ( medisiner, blodprøver, legetimer og epikriser), men jeg følger også med hva som skjer på mediefronten. (Og da mener jeg litt utover det å se på alle sykehusserier som sendes på tv: House, Greys Anatomy, E.R., Nurse Jackie og Private Practice). Helsepolitikk er mediemat som bare det. Utrolig mange milliarder går med til å holde karusellen i gang, og folk blir visst bare sykere...

Det er flere grunner til det, en av dem er jo at vi lever stadig lengre. En annen teori jeg fikk høre da jeg gjorde et lite forsøk på å studere medisin i min ungdom, var at så lenge det finnes leger, så vil det alltid finnes sykdommer...

Dagbladet presenterer i dag en undersøkelse som viser at den tiden og oppmerksomheten du får hos legen er knyttet til din utdannelse og "sosioøkonomiske" status. Hva som er årsaken til dette, og om det har noen konsekvenser for pasientenes helse er litt uklart. Jeg tenker likevel automatisk på mine egne pasientopplevelser. Kommunikasjonen helsearbeider og pasient kan være utfordrende, på grunn av informasjonsgapet mellom dem. Jeg har, til tross for høyere utdannelse og gode norskkarakterer, hatt følelsen av å ikke ha fått vite alt, ikke vite nok, ikke ha stilt de rette spørsmålene. Kommunikasjonen mellom lege og pasient skjer også under tidspress, noe som for pasienten kan oppleves som om man kaster bort tiden til legen med unødvendige spørsmål (tid som skulle blitt brukt til livreddende arbeid annet sted...).

Kan det være at pasienter med høyere utdannelse krever mer av sine leger, eller oppleves av legen som mere likeverdige samtalepartnere, og dermed får mere tid?

Jeg kan ikke la være å reflektere litt over om dette kan ha noen betydning for samiske pasienter. Vi vet jo at utdanningsnivået i samiske områder er lavere enn i resten av landet (med unntak av kvinner i indre-Finnmark). Betyr det at samiske pasienter jevnt over får mindre tid hos legen enn andre? Gjennomsnittsinntekten er jo også lavere i mange nord-norske kommuner enn i andre deler av landet. Har det konsekvenser for den oppmerksomheten samiske pasienter får fra legene? Ikke vet jeg, men dette kommer i tilfelle i tillegg til eventuelle kommunikasjonsutfordringer man kan ha på grunn av språk- og kulturforskjeller.

Konklusjonen blir uansett at det er best å holde seg frisk, spesielt hvis du ikke er god i norsk og har høyere utdannelse...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar