24.08.2010

FeFos forretningskåthet

Jeg føler meg nesten som en gammelkommunist som skriver under denne headingen, men jeg syns at FeFo legger mer og mer vekt på utvikling av nye forretningsområder. Det er sikkert mye mer moro enn å drive med kjedelig forvaltning, og det er vel det det blir penger av. Forvaltningen av utmarka tjener man for lite på, det fikk vi høre om i går på TV-ođđasat. Der må prisene økes.

Det siste er nøkkelferdige hytter. Greier du å henge med i svingene når FeFo lanserer nye inntjeningsmuligheter? For maksimering av et overskudd vi ikke har bestemt hvordan vi skal bruke ennå? Som Sametinget ikke en gang er helt sikker på at de vil ha?

Jeg kommer ikke over paradokset som ligger i at både inntjeningen er for lav og overskuddet for stort samtidig. Hørt om kryss-subsidiering av tjenester, FeFo? Vedhogst-avgiften, som de fleste nå er enige om var mere bråk enn ull, bli sannsynligvis betalt av akkurat de samme menneskene som betaler festeavgift. Festeavgift er om jeg ikke tar feil et vesentlig bidrag til driften av FeFo, et forretningsområde med overskudd. Hva med litt kryss-subsidiering?

Mitt bidrag til utvikling av FeFos strategier er følgende: ro ned ett gir på utvikling av nye forretningsområder, og gjør det til jobb nr.1 å tilby gode tjenester til lave priser for Finnmarks befolkning. Det kan hende det tar lenger tid å bygge opp et overskudd, men vi vet jo foreløpig ikke hvordan vi vil benytte dette overskuddet. Hva med å pløye det inn i en konsolidering av virksomheten, og la innbyggerne få fordøye de nye forretningsmulighetene en stund?

Er disse tankene mine et resultat av lavt stoffskifte eller sunn fornuft, det er spørsmålet...

6 kommentarer:

 1. Gunn-Britt24.8.10

  Mitt stoffskifte er så vidt meg bekjent, normalt. Æ syns det her lyder mer som sunn fornuft, Aili. Det kan også kalles helhetlig og integrert forvaltning.

  Sektorforvaltning, burde vi med teknologien i 2010 kunne legge bak oss, eller er det for mye teknologi som muliggjør sektordeling: ved-avgift til den budsjettposten og hyttefeste-avgift til den potten. Eller er det rett og slett revisorer som har fått for mye makt, som kan sitte å pirke i rapporteringa?

  SvarSlett
 2. Og hva med å gi andre (private) mulighet til å kjøpe eiendommer til hyttesalg og eventuelle andre næringsmuligheter?

  Er det noe fylket mangler, så er det vel privat initiert og styrt næringsvirksomhet og utvikling.

  Poenget er vel først å komme til enighet om hvordan et eventuelt overskudd skal forvaltes og hvordan tjenester til innbyggerne skal ytes.

  Deretter bør vel de folkevalgte organer bli enige om en strategi for hvordan verdiene i FEFO skal forvaltes til fritid og næringsutvikling for folk flest.

  Det er jo ikke et poeng i seg selv at det er FEFO som skal stå for alt? Det ville i så fall være nokså gammelkommunistisk. Din skepsis til det hele er nokså sunn, Aili. Synes jeg.

  SvarSlett
 3. johanailo29.8.10

  Viktig tema, og sunne reflekser. Frykter likevel konsekvensene av at FEFO eventuelt skulle styres etter ikke-markedsmessige mål. Da må eierne iallefall (bombe)sikre seg mot at private spekulanter kan kjøpe opp FEFO-subsidierte rettigheter (f.eks. boligtomter i sentrale områder), som deretter selges til markedspris. Det er i tilfelle ikke kommunisme, men post-kommunisme a la Russland etter Sovjetunionens fall.

  Uansett, veldig bra at politikere følger opp slike temaer og opptrer som kritiske og ansvarlige eiere. Liker dessuten åpenhetslinjen FEFO har lagt seg på med brede debatter om disse temaene. Det vitner om en seriøs forvaltning av felleskapsgoder. Håper (i det lengste) at FEFO blir møtt med samme seriøsitet tilbake.

  SvarSlett
 4. Enig i at man ikke kan se bort fra markedet på FeFo heller. Derfor har jeg støttet strategien med prisforskjeller mellom en tomt i Gamvik og en tomt sentralt i Alta. Jeg reagerer på den nå avblåste innlandsfiskeavgiften av flere grunner, der en av dem er at vi heller burde stimulere til MER innlandsfiske. Tenk på alle de overbefolkede og underfiskede vannene her omkring... Det samme gjelder vedavgiften: vi gror igjen! Rypejakt er noe annet igjen, her har vi en overbeskatning.

  FeFo skal møtes seriøst, og vi skal være ansvarlige. Jeg regner med at mange av medieutspillene i forkant av folkemøtene er nettopp for å mobilisere til deltakelse og meningsutveksling.

  SvarSlett
 5. Anonym30.8.10

  Jeg er igrunn litt enig med FEFO, hvorfor ikke benytte oss av de mulighetene som ligger i å Få folk til å bosette seg i finnmark. Leie ut hytter, f.eks bygge ut mer for turisme og for jakt og fiske. Så FeFO kan få seg noen kroner som igjen kan gå til å innvistere til bedre fasiliteter. Lage det attraktivt for folk og komme til finnmark. Virker som det er janteloven som er ute å går her.

  SvarSlett
 6. Syns ikke denne debatten er preget av jantelov akkurat. Er det noen som vil at FeFo skal lykkes, så er det jo samepolitikere som har jobba fram saken. Vi har vel heller vært for forsiktige for å gi FeFo tid til å etablere seg skikkelig.

  Det finnes en evalueringsrapport fra NORUT som sier at FeFo har prioritert f.eks. næringsutvikling framfor andre formål, slik som bærekraftig utvikling og grunnlaget for samisk kultur. Det syns jeg at vi skal bite oss merke til i rulleringa av strategiplanen.

  SvarSlett