17.08.2010

FeFos overskudd og å leve i kondisjonalis...

I disse dager forbereder vi NSRs landsmøte her på kontoret. Produksjon av landsmøtesakene er i gang for alvor, og noen er allerede ferdigstilte og finnes her. Av og til går jeg litt tørr for inspirasjon, men heldigvis har vi kontorfelleskap med kreative mennesker og fritenkere, og i kaffepausen er det noen ganger veldig fri dressur.

I dag har vi diskutert FeFos overskudd, og hvordan det skal kunne benyttes til beste for Finnmarks befolkning. Det medførte mange tanker om hva som trenges å gjøres i Finnmark og i bygda vår, hva som skulle vært gjort, kunne vært gjort, hvis bare...!

Etter en god halvtime med kaffe og sjokolade nådde blodsukkeret, koffeininnholdet og tankene mange nye høyder. Da konstaterte 1.kontorfilosof: "vi lever i kondisjonalis!", og fikk oss ned på jorda igjen. Det er lenge siden jeg tok forprøven i fonetikk og språkvitenskap, men kondisjonalis husker jeg som noe som skulle ha skjedd hvis....

Men FeFo er kommet, og vil etterhvert bygge seg opp et overskudd. Det er ikke lenger kondisjonalis, ikke en gang potensialis, men kanskje heller futurum... Jeg er ikke så stiv i grammatikken lenger, men poenget mitt er at vi må benytte sjansen til å si i fra hvordan disse midlene skal brukes. FeFo holder åpne møter rundt i Finnmark nå i august, og her er en mulighet til å si noe om FeFos strategier framover.

Dette skal vi diskutere på NSRs landsmøte om noen uker, og jeg tar gjerne i mot innspill om bruk av overskuddet fra FeFo. Har du noen?

6 kommentarer:

 1. 1. Æ skulle også hatt et kontorfellesskap.
  2. Hvilken form ønsker du innspillan i, kondisjonalis, potensialis, futurum eller pluskvamperfektum?

  SvarSlett
 2. Kjære Gunn-Britt, du har jo hjemmekontor. Hvis du da ska ha kontorfelleskap så er det vel hjemmesituasjonen som må under vurdering...

  Innspill mottas i alle former, så får det være opp til landsmøtet å bearbeide dem til korrekt grammatikk!

  SvarSlett
 3. Aller først: eventuelt overskudd bør vel først og fremst forvaltes av de folkevalgte organer som "eier" selskapet - både av hensyn til demokratiske prinsipper og av hensyn til de folkevalgte organers anseelse.

  Nå reiser FEFO rundt i fylket og deler ut penger til smått og stort. Flott. Men det er befolkningens egne penger som deles ut, betalt inn i form av avgifter og gebyrer på bruk av naturen. I så måte burde vel eierne få et ord med i laget på hvordan pengene skal brukes - utover å styrke FEFOs omdømme.

  Det tar seg bedre ut om vi i det minste lot som om det var direkte politisk kontroll og styring på dette som i prinsippet ikke er annet enn lokale skattepenger - og økt skatt endog i forhold til når staten drev butikken.

  For hva skal vi vel med folkevalgte, hvis det er tilstrekkelig med håndfull styrerepresentanter for å dele ut pengene til allehånde gode formål.

  SvarSlett
 4. Jo, legitimitet er et argument som styrker forslaget om å kanalisere overskuddet til Sametinget og fylkestinget. Jeg har noen forbehold, der det ene er knyttet til konsekvensene for statlige bevilgninger, og det andre er knyttet til at Sametinget (og fylkestinget) kan betraktes som kostnadsdrivende. Det siste kan man man selvfølgelig forsøke å styre politisk, på den måten at man sikrer at FeFo ikke har overskuddsmaskimering som strategi, men heller senker priser og subsidierer tjenester.

  SvarSlett
 5. Anonym18.8.10

  Koffer måtte du minne mæ om den forprøven i fonetikk og språkvitenskap?

  MH

  SvarSlett
 6. So perfect design.I also want to learn how to make it.According to your introduce,I have some good idea to do my work.Thanks to share those.At the same time,I also want introduce some useful and comfortable cheap polo shirts t shirts.During this fashionable summer,most of customers want to buy a suitable fashion clothes for yourself.Now in our online store,our custom women's polo shirts wholesale,the cheapest price and worthy trust quality already attracted so many peoples attention.Our latest style lyle and scott sale is outlet now.I hope we can learn each other.

  SvarSlett