06.02.2011

Kjært barn har mange navn

Føles godt å gjenopplive bloggen min på 6.februar, Samenes nasjonaldag. Dagen feires som kjent til minne om det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917, der Elsa Laula Renberg sto i spissen for å samle samene. Gáldu har i anledning dagen publisert en artikkel om Elsa Laula Renberg.

Da Samekonferansen innstiftet dagen i 1992, kalte de den Sámi álbmotbeaivi, på norsk samisk nasjonaldag. Ikke Samefolkets dag som også blir brukt av mange. Jeg gidder ikke å hisse meg opp over hva folk kaller dagen, men jeg blir ganske irritert hvis jeg blir irettesatt ved å bruke dagens rette navn... Det ligger mye folkeopplysning i å bruke nasjonaldagsbegrepet, det gir en anledning til å forklare og minne om at en nasjon er et folk, ikke en nasjonalstat. Og denne nasjonalstaten vi bor i, Norge, er bygget på territoriet til to folk, det samiske og det norske. Språk og navn er også politikk, og hvis vi ikke skal kunne bruke dagen for det første store samepolitiske møtet til å minne om det, når skal vi eller gjøre det?

I år har jeg ikke registert noe særlig offentlig debatt om navnet på dagen. Kan det være fordi Sametinget også har begynt å "softe" opp budskapet? I Sametingets budsjett for 2011 brukes nemlig begrepet "Samefolkets dag" i stedet for Samisk nasjonaldag slik det brukes på Sametinget hjemmeside. Samerådet, som er valgt av Samekonferansen som bare møtes hvert fjerde år, skulle man tro var spesielt opptatt av å bruke dagens korrekte navn. En sjekk på deres hjemmeside viser at de holder seg til det opprinnelige navnet når de omtaler nasjonaldagen, og de andre nasjonalsymbolene.

Regjeringen markerer dagen med denne hilsenen. Her flagges det for Samefolkets dag, og det er jo hyggelig. Sameministeren poengterer riktignok at at dagen markerer samefolkets plass i det norske samfunnet. Det utsagnet får en slags dobbel bunn når Regjeringen konsekvent bruker Samefolkets dag om dagens som ble opprettet av samene selv som Samisk nasjonaldag...

Jeg feirer dagen i Kautokeino der dagen feires som Samefolkets dag på norsk, men som Sámi álbmotbeaivi på samisk. Det blir kafe, taler og biđus på Báktehárji.

Lihkku beivviin! Til lykke med dagen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar