09.02.2011

Mer integrering - denne gangen av urfolk

Jeg har ventet i spenning på Arbeiderpartiets integreringspolitiske program som ble offentliggjort i dag. Jeg blogget i går om noen bekymringsfulle signaler om nedprioriteringer av morsmålsopplæring for innvandrerbarn. Når dokumentet nå er framlagt så må jeg dessverre konstatere at Aps nye integreringspolitikk, fremmet at Superman-Støre, understøtter signalene. Morsmålsopplæring er bare et hjelpemiddel for de elevene som ikke greier å følge undervisning på norsk, og har ingen verdi i seg selv. Først på ungdomstrinnet kan det komme et slikt tilbud, i form av valgfri fremmedspråkundervisning som evt. kan omfatte andre språk enn de som tilbys i dag (som engelsk, spansk, tysk etc.)

Dette forslaget mener jeg er et knefall for et syn på språk og utvikling som ikke holder faglig mål. Jeg er hverken lingvist eller pedagog, men såpass vet jeg om flerspråklighet at det ikke er barnas læringskapasitet som er flaskehalsen. Her blir barnas utviklingsmuligheter skuslet bort fordi man ikke har villet sette seg inn i hvor viktig morsmålsopplæring er for barns utvikling.

En liten inkurie dukker opp i dokumentet, som sier norsk, norsk, NORSK... Det har vel plutselig gått opp for noen at de politiske målsetningene om norsk som fellesspråk, inngangsbillett, nøkkel, om språkblandede klasser kan høres litt rare ut i en samisk kontekst. Derfor dukker det plutselig opp et punkt på slutten som sier:

- Opprettholde morsmålsopplæring til urbefolkning

Hvor i alle dager kom urbefolkningen fra plutselig? Er det samepolitikk i det integreringspolitiske dokumentet? Eller gjelder dette innvandrere som også er urfolk, det finnes mange av dem også. For eksempel de grønlandske barna i Tromsø som i dag ikke får morsmålsopplæring. Skal de nå behandles annereldes enn andre innvandrere?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar