02.03.2011

Send cowboyene på gangen, Egil!

Det virker som vi samepolitikere må lære "the hard way" at man må ha orden i pengesakene. Det er gjort betydelig arbeid i sametingssystemet de siste ti årene for å forbedre Sametinget økonomiforvaltning. Det som gjenstår nå er tydeligvis de personlige forholdene. Jeg skal ikke skryte på meg noe revisorgodkjenning, men dagens sak om det som kan ha vært planlagt og bevisst snylteri tar etter min mening prisen. Hadde dette skjedd i norsk politikk så hadde det vært over og ut med vedkommende politiker. Men i samepolitikken går visst alt an...

Er det noe jeg innbiller meg, eller er det høyere toleranse blant oss samer for hva vi kan tillate oss av brudd på regler og lover? Vi har ikke fått bestemme lovene og reglene, så derfor angår de ikke nødvendigvis oss? Er det fordi vi er urfolk at vi kan påberope oss retten til å ta noen snarveier og innrette oss i forhold til systemet. Er det tøft at vi greier å lure systemet, lure "dáža"? Betyr det at vi til slutt bare lurer oss selv?

Selvbestemmelse er ikke lett. Selvbestemmelse innebærer også å ta ansvar for egne beslutninger og ta konsekvensene av dem. I Sametinget har vi selv vedtatt en reisepolicy, og etiske retningslinjer. Hvis vi syns at det er urimelig å følge andres regler, er vi da villige til å følge våre egne? Nei, tydeligvis ikke alle. I norsk politikk er dette en dødssynd, men ikke nødvendigvis i samepolitikken.

Nå må jeg likevel si at jeg er sikker på at de fleste sametingsrepresentantene samvittighetsfullt følger både norske og samiske regler. Nettopp derfor er det så frustrerende at vi skal belemres med dem som ikke gjør det. Og det er frustrerende at selv sametingspresidenten ikke syns det gjør noe selv om han samarbeidspartner blir tatt med buksa nede. Jeg oppfatter det som en indirekte aksept når presidenten forsikrer om at saken nå er ryddet av veien og kvittert ut, og forsøer å gjøre politianmeldelsen til en gladnyhet.

Er det virkelig så enkelt? Hva skjer når vedkommende representant dukker opp som vara til neste budsjettbehandling i Sametingets plan- og finanskomite for å sikre Olli flertall for budsjettet?

3 kommentarer:

 1. Jeg tror du er inne på noe viktig - om det å lure systemet er en slags "sport" på samisk, en slags historisk arv som vi vet er feil, men som vi innerst inne aksepterer.

  Vi har sett det i deler av samisk organisasjonsliv, og vi vet at Johan Mikkel Saras reiseregninger ikke er de eneste tvilsomme blant de folkevalgte.

  Samtidig synes jeg Sara skal ha honnør for at han faktisk tar ansvar ved å anmelde seg selv. Og uavhengig av hva etterforskning og eventuell domstol konkluderer med, så har han fremdeles sine demokratiske rettigheter i behold. Det betyr at hans tillitsverv som vararepresentant i prinsippet ikke forandres av dette forholdet. Det er en kontrakt han har med sine velgere. Han har riktignok brutt det tillitsforholdet, men hvilke konsekvenser det skal få for hans karriere som folkevalgt avgjøres ved neste valg.

  Hvis han ikke før den tid tar konsekvensen av sine handlinger og trekker deg. Det ville antakelig ikke opprøre noen...

  SvarSlett
 2. trekker _seg_ skulle det være :)

  SvarSlett
 3. En digresjon: Gudrun E. Lindi fra Sámi Nissonforum hadde en appell på Sametinget i dag i anledning kvinnedagen, der hun bl.a. trakk fram at det er andre normer for hva menn kan tillate seg som politikere eller ledere enn hva kvinner kan tillate seg. Det tror jeg vi har noen eksempler på.

  Men dette var ikke egentlig noen likestillingsdebatt. En ting er det juridiske i denne konkrete saken, og der har du selvfølgelig rett, uskyldig inntil det motsatte er bevist. En annen ting er det politiske, og her er det bra at samarbeidspartnerne og listetoppen Aslaksen nå er tydelige.

  SvarSlett