08.04.2011

Den endelige løsningen på reinproblemet?

Landbruks- og matdepartementet har visst funnet den endelige løsningen på reinproblemet.

I flere år har det ligget i kortene at Reindriftsadministrasjonen skal omorganiseres. I forbindelse med revisjonen av Reindriftsloven i 2006-07 foreslo Sametinget at det skulle igangsettes en prosess med deltakelse både fra Sametinget, NRL, Reindriftsadministrasjonen og departementet. Sametingets rolle skulle bl.a. vurderes. Dette har ikke blitt fulgt opp, og istedet har departementet spekulert ut sin egen løsning, helt uten å involvere de det gjelder. ( Hverken Sametinget, NRL, fagforeningene eller fylkesmennene er blitt orientert eller har fått bidra i prosessen).

Man kan spørre hva motivasjonen for denne type framgangsmåte kan være? En ide om at departementet vet og forstår alt som er verdt å vite, og vet best uansett? En frykt for at andre aktører vil forsøke å influere forslaget? En frykt for at dette vil bli negativt mottatt og beste strategi er en "shock and awe"? Et behov for å vise handlekraft i en tid da det er betydelig politisk press fra Stortinget pga. reintall og reinkjøttlagre?

Uansett hva motivasjonen er, så er departementets framgangsmåte og talspersoner en studie i arroganse med slips på.

Jeg er så provosert over framgangsmåten at jeg hiver meg inn i debatten. "Det skal jo konsulteres", sies det. Og det skal det nok. Men uten noen vettug prosess på forhånd, så foreligger bare departementets forlag, som innebærer en oppsplitting av Reindriftsadministrasjonen der største del av fagmiljøet fordeles på respektive fylkesmenn og en liten del blir igjen som sekretariat for Reindriftsstyret.

Akkurat som vi ikke har nok utfordringer med fragmentering og ansvarspulverisering av samepolitikken.

04.04.2011

Værtegn og vårtegn

Vi samer er jo naturfolk, men selv nå i den beste sesongen er det svært mange terskler for utelivet. Jobb med mye reising, hus og familie gjør at denne dama først og fremst ser naturen gjennom kjøkken- eller bilruta. Likevel, noen ganger blir naturen litt påtrengende...

Det finnes noen merkedager eller varsler som forteller om værskifte og sesongskifter. Jeg har oppdaget noen selv, som forteller meg når årstidene endres. Huset vi bor i har avkjørsel som står 90 grader rett på riksveien, og det betyr at når jeg svinger av veien for å kjøre av til huset vårt, så må jeg senke farten og gire VEELDIG ned. Volvoen takler som regel den lille bakken opp til huset, men sesongvis kan det gir i utfordringer.

1. Avkjørselen vår krysses av en kommunal skuterløype, og det betyr at snøen akkurat ved brøytekanten blir veldig hard og kompakt. Etterhvert blir den som en massiv fartsdump. Da må jeg senke farten så lavt at jeg med nysnø ikke kommer meg opp bakken til huset. Bilen blir stående halvveis oppi bakken, og der blir den til far kommer hjem fra jobb. Da vet jeg at vinteren er kommet til Kautokeino

2. Sånn omtrent på denne tiden blir snøen i den lille bakken opp til huset veldig tung og bløt. Da får jeg igjen problemer med å komme meg opp med bilen. Selv med tilfart blir bilen stående midt i bakken. Og der står den til kvelden. Da blir det frost igjen, og bilen kan kjøres inn i garasjen. Da vet jeg at våren er kommet til Kautokeino.

I dag er altså våren kommet, for nå står bilen halvveis opp i oppkjørselen. Siden vi bor midt i bygda kan jeg bidra med det glade vårvarslet for alle som kjører forbi. Neste gang de ser dette synet, så er det fordi vinteren har kommet. YO-Kautokeino, her har dere et nytt værtegn og samisk merkedag!

Nå skal jeg tenke litt på hva det er som markerer at sommeren har kommet... Har du noen nye, gode værtegn å bidra med?