08.04.2011

Den endelige løsningen på reinproblemet?

Landbruks- og matdepartementet har visst funnet den endelige løsningen på reinproblemet.

I flere år har det ligget i kortene at Reindriftsadministrasjonen skal omorganiseres. I forbindelse med revisjonen av Reindriftsloven i 2006-07 foreslo Sametinget at det skulle igangsettes en prosess med deltakelse både fra Sametinget, NRL, Reindriftsadministrasjonen og departementet. Sametingets rolle skulle bl.a. vurderes. Dette har ikke blitt fulgt opp, og istedet har departementet spekulert ut sin egen løsning, helt uten å involvere de det gjelder. ( Hverken Sametinget, NRL, fagforeningene eller fylkesmennene er blitt orientert eller har fått bidra i prosessen).

Man kan spørre hva motivasjonen for denne type framgangsmåte kan være? En ide om at departementet vet og forstår alt som er verdt å vite, og vet best uansett? En frykt for at andre aktører vil forsøke å influere forslaget? En frykt for at dette vil bli negativt mottatt og beste strategi er en "shock and awe"? Et behov for å vise handlekraft i en tid da det er betydelig politisk press fra Stortinget pga. reintall og reinkjøttlagre?

Uansett hva motivasjonen er, så er departementets framgangsmåte og talspersoner en studie i arroganse med slips på.

Jeg er så provosert over framgangsmåten at jeg hiver meg inn i debatten. "Det skal jo konsulteres", sies det. Og det skal det nok. Men uten noen vettug prosess på forhånd, så foreligger bare departementets forlag, som innebærer en oppsplitting av Reindriftsadministrasjonen der største del av fagmiljøet fordeles på respektive fylkesmenn og en liten del blir igjen som sekretariat for Reindriftsstyret.

Akkurat som vi ikke har nok utfordringer med fragmentering og ansvarspulverisering av samepolitikken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar