24.02.2012

Maktglidning på Sametinget?

I dagens Ávvir kan vi lese at partiet Árja får mer makt på Sametinget på bekostning av Arbeiderpartiet. Saksporteføljen til rådsmedlemmene som ikke er en del av Arbeiderpartiet har blitt større, mens porteføljen til rådsmedlemmene fra Ap har blitt mindre. Det har også blitt referert i NRK Sápmi at Toril Bakken Kåven fortsetter i FeFo-styret, til tross for at hennes avgang fra dette vervet ble kraftig annonsert etter samarbeidsbruddet i november.

Vi i opposisjon kan jo bare følge disse manøvreringene fra sidelinjen, men det er interessant nok. Jeg syns det er en positiv utvikling at Árjas Láilá Susanne Vars nå har ansvar for nordområdeutvikling, iallfall hvis det innebærer at hun skal arbeide med rettighetsspørsmål knyttet til ressurser som olje- og gass, mineraler og fiskerier. Hun har en solid kompetanse, og samtidig unngår vi i større grad den situasjonen at Arbeiderpartiet sitter på begge sider av konsultasjonsbordet i slike viktige rettighetsspørsmål. Ikke det at jeg tror at Ap har abdisert helt, men jeg har større tillit til at hun ikke lar seg forstyrre av partilojalitet.

Likevel, Egil Olli, var ikke helt tydelig på spørsmål fra meg om hva ansvaret for nordområdefeltet egentlig innebærer. Nordområdeutvikling er et bredt saksfelt, og Vars har "koordingeringsansvaret". Hva innebærer det i forhold til rettighetsspørsmål egentlig?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar