18.09.2012

Enspråklig arroganse fra ministeren

Kanskje har Rigmor Aasrud, ministeren med ansvaret for samiske saker, et stort språklig spekter. Kanskje skriver hun nynorsk på jobb, kanskje leser hun engelsk faglitteratur, kanskje briljerer hun med fransk og tysk i diplomatiske sammenhenger. Noe får meg likevel til å tvile, fordi det virker som hun har den enspråklige og monokulturelle blindheten for at kommunikasjon er en to-veis prosess, der både mottaker og avsender har en rolle.

-"JEG kommuniserer ofte med Sametinget, og det går helt fint", svarte ministeren som begrunnelse for at samisk språkkompetanse ikke er et krav til eller en fordel for en statssekretær for samiske saker i hennes departement. Den nyutnevnte statssekretæren har trolig en mindre arrogant holdning, fordi hun som norskspråklig same vet noe om flerspråklighet og flerkulturelle miljøer som monokulturelle norske har så altfor lett for å overse.

Denne holdningen, at samisk språkkompetanse ikke er en nødvendig eller viktig kvalifikasjon for å kommunisere i samiske miljøer, eller for å utøve tjenester for samiskspråklige, er dessverre altfor vanlig. Vi møter den i politietaten og i helsevesenet og andre offentlige etater, som regel fra mennesker med språklige skylapper som kommer fra for lange opphold i enspråklige miljøer. "ALLE forstår hva JEG sier. JEG kommuniserer godt med ALLE, også med de som snakker samisk." Hvor ble det av mottakerens oppfatning av situasjonen og kommunikasjonen?

Årsaken til at samiske språkdebatter koster blod, svette og tårer, er nettopp det at samer som ikke behersker samisk som regel er smertelig klar over hvilket tap det er, hva de går glipp av i sosiale situasjoner, hva de ikke kan gi sine barn, hvordan de har mistet kontakten med slekta. DE vet at selv om mange samer forstår norsk bra, så er det mye du selv som norskspråklig same ikke får med deg. DE vet at de med sitt blotte nærvær ofte dreier samtalen over til norsk fordi de tilstedeværende ikke vil stenge noen ute. DE vet at kommunikasjon er mer enn å sende ut sitt eget budskap.

Det er litt sørgelig at ministeren som skal iverksette Regjeringens handlingsplan for samisk språk viser alle tegn på enspråklig arroganse. Er det kanskje en av årsakene til at Aasrud må være den sameministeren som gjennom de siste ti årene har den sørgeligste porteføljen av samepolitiske leveranser? Kjære nyutnevnte statssekretær for samiske saker, Ragnhild Vassvik Kalstad. Jeg vet du får mye å gjøre med andre minoriteter, fylkesmenn, personvern og Statsbygg, og noen nevnte til og med kongelig apanasje, men jeg håper du får tid til å lære ministeren din noe om samisk språk og flerspråklighet. Vi kommer alle til å trenge det.