07.08.2013

Blogger for NRK Sápmi

Jeg blogger også for NRK Sápmi - og det har fått prioritet i det siste framfor denne bloggen. Her er linker til blogginnleggene jeg har skrevet for NRK Sápmi. Både politikere og andre deltar på NRK Sápmis valgblogg.

Blogg om språkpolitikk og de nye bacheloren i lulesamisk.

Blogg om identitet og reglene til valgmanntallet

En annen blogg om stemmerett

Blogg om valg og politisk engasjement

Blogg om selvbestemmelse og ildsjeler

Blogg om samepolitisk motvind

Jeg har nettopp ferdig et nytt blogginnlegg som jeg håper NRK Sápmi publiserer i løpet av dagen.

03.04.2013

Beassáš-feeling...

Hadde nesten glemt "den følelsen"... Men på påskeaften, midt i folkemengden foran scenen da først Ivnniguin og senere Sánčuari spilte, så kom den tilbake.

Overalt rundt meg er glade, koftekledde mennesker, dansende, joikende, kjente og ukjente. Ungdommer i alle aldre. Da vokste den fram igjen, det jeg husker som the ultimate beassáš-feeling. En følelse av glede, varme, felleskap, og det som var veldig viktig i ungdommen; følelsen av å være på helt riktig sted til riktig tid. I verdens sentrum for en liten stund. Ingenting er som å stå foran scenen på påskeaften i Kautokeino når Sánčuari spiller... Hjertet vokser seg for stort til brystet, og det spiller ingen rolle at jeg er over 40, at jeg skal være en seriøs politiker, at jeg er mamma til tre, jeg vil bare danse, synge, joike sammen med de mange hundre andre som kanskje deler akkurat den samme følelsen med meg...

Det er dette som er påsken for meg. Selvfølgelig med skuterturer til Vuorašjávri på dagtid, der vi kan ligge ved bålet på kollen der hytta står og se utover vannet, og lure på hvem som er på Dahl-hytta, eller på Stor-Klemet sin hytte, servere kaffe til de som måtte stikke innom, og legge uendelige planer om å bygge ut eller bygge nytt til en stadig voksende familie. Planer som vanligvis er glemt til neste påske, men kanskje ikke i år?

Det er dette som er påsken for meg. Kanskje en skitur til Ginalvárri med mannen min. Han skøyter avslappet ved siden av meg, mens jeg insisterer på diagonalgang. Vi deler en kvikklunsj og en boks Solo på benken mens vi ser ut over Čábardašjohka, og jeg føler meg ganske fornøyd med at jeg tross alt er i bedre form enn da jeg var 30... Kanskje ikke helt klar for Sámi Ski Race enda...

Det er dette som er påsken for meg. Det koker i hodet mitt når jeg prøver å kle på meg selv og jentene mine for å rekke kirka eller et konfirmasjonsselskap og oppdager at noe er blitt for smått eller skulle vært pusset. I mens holder gubben seg klokelig på avstand, fordi jeg blir så provosert over å se hvor lettvint han har det, bare seg selv å kle på, og ikke noe tørkler eller søljer eller noe. Jentene vil selvfølgelig ofte ha på seg full Kauto-glam, og endelig er de så store at de begynner å ta ansvar for sin egen påkledning...

Det er dette som er påsken for meg. Fortsatt med solvarmen i kinnene i kø på teater eller konsert. Late morgener med kaffe og påskekrim mens påskegjestene (kjelleren full i år) våkner til liv. En liten spasertur opp til venninna mi for å hilse på hennes påskegjester. Slekta som stikker innom når de er på påskebesøk i bygda. Organisering av felles barnevakt før de store kveldsarrangementene. Lammelåret i ovnen. Er tørkakjøttet for salt i år? Har vi kaffeost til bålkosen? Skal noen kjøre til finsk side og hente?

En gang i mitt voksne liv har jeg tilbragt påsken ett annet sted enn i Kautokeino. Aldri mer. Det er bare her jeg kan være. Det er dette som er påsken for meg.

05.03.2013

Om konsekvensutredningerMange ønsker å vite om jeg har endret syn på KU i forhold til Kautokeino kommunestyres behandling planprogrammet for Arctic Golds planer. Det har jeg, og jeg vil her gjøre rede for årsaken til dette.

Jeg har ikke vært redd for konsekvensutredningen i seg selv, og er det faktisk fortsatt ikke, så lenge Kautokeino kommunestyre står fritt til å ta beslutninger også når en evt. reguleringsplan kommer til behandling. Det tror jeg kommunestyret i Kautokeino vil klare. Når jeg likevel har endret holdning er disse de tre viktigste grunnene:

1. Denne prosessen har tydelig vist hvor liten tillit samer generelt, reindriftsutøvere spesielt, og de som bor i Kautokeino, har til at deres interesser vil bli behandlet rettferdig gjennom konsekvensutredningregimet slik det nå fungerer. Dette har jeg tatt til meg, og konkludert at det ikke vil være riktig å bidra til en slik beslutning, men heller arbeide for et system som kan ha større tillit i blant samer og reindriftsutøvere.

2. Jeg har registrert at det fra mineralnæringas side har blitt argumentert med hvor mange millioner Arctic Gold AB har lagt i prosjektet allerede. Et planprogram vil nødvendigvis øke den summen betydelig, og dermed tyngden i mineralnæringas argumentasjon. Jeg har fortsatt tro på at kommunestyret ikke ville la seg binde av slik argumentasjon, men sjansen er kanskje større for at andre myndigheter vil forsøke å overprøve kommunen, nettopp med bakgrunn i investeringene som er gjort.

3. Vi har innenfor for NSR drøftet mineralvirksomhet i samiske områder på vårt landsmøte i oktober i fjor, og fattet dette vedtaket. Vi har vurdert og konkludert med at vi mener at dagens minerallov ikke er et rammeverk som gir trygghet for at samiske rettigheter respekteres, og at lokalsamfunnene får tilstrekkelig del av utbyttet av en sånn virksomhet. Vi vil arbeide for et bedre rammeverk, og inntil da kan de ikke-fornybare ressursene som mineraler er gjerne vente under jorda.

Dette er begrunnelsen for at jeg har revurdert min holdning til Arctic Gold ABs planer for Biedjovággi. Jeg har hittil ikke hatt anledning til å behandle denne saken i Kautokeino kommunestyre, der jeg er representant. Da saken var til behandling den 26.04.12 kunne jeg ikke møte pga. et sykehusopphold, og saken har faktisk ikke vært til realitetsbehandling siden da. Nå venter kommunestyret på avklaring fra departementet om hvilken kompetanse Plan- og bygningsloven gir kommunestyret i slike saker. Først når denne avklaringen er kommet vil saken bli behandlet på nytt.

26.02.2013

Blogg for NRK Sápmi

Etter lang tids bloggtørke fikk jeg oppfordring av NRK Sápmi å skrive valgblogg, den er publisert her.
Det er min absolutte ambisjon å følge opp med mer blogging her på denne siden, kanskje også for NRK Sápmi, siden de ønsker å følge opp opplegget. Vi høres!